About Us

 

Kalem Dizgi Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. is at your service at İstanbul Hadımköy and Topkapı since the year 2007.                                         logo111

Our firm, which adopted constant renovation in terms of both technology and vision as its principle, obtained the respected place it deserves in the sector by courtesy of its trained personnel, experienced technical team and technological machinery and hardware, which are fully computer-integrated. Our printing house, which implements total quality management in all units of the business enterprise with the policy of “High-Quality Service, Economic Price and Zero Mistakes”, was always by your side, by our customers’ side. Our firm, which also answers all your design, advertisement and printed material needs, which would influence your target audience and reflect your quality, via the virtual environment, has taken delivering your orders at the shortest time possible, as a mission. Kalem Matbaacılık, which is aware that success is the result of “team play”, and it may only be ensured by courtesy of the right dialogue established with the customers, will obtain bigger successes in the future, with you.

It will continue to be by your side with its high-quality service and economic price policy.
All you advertisement and printed material needs are also answered in the digital environment, and are delivered to your address.


Matbaa

İlk Türk Matbaa kurucusu İbrahim Müteferrika'dır.  1726 yılında ilk Türk Matbaası kurulmuştur. Osmanlı matbaasında basılan ilk kitap Kitab-ı Lügat-ı Vankulu (Vankulu sözlüğü)'dur. Mütefferika yaşamı boyunca 17 farklı eser basmıştır. Mütefferka'nın ölümünden sonra matbaa zaman zaman atıl kalsa da çalışmaya devam etmiştir. Matbaanın başına 1754 yılında İbrahim ve Ahmet Efendiler, 1783 yılından sonra Beylikçi Raşid Mehmed Efendi ve Vak'a-nüvis Vasıf Efendi geçmişlerdir.

1796 yılında Abdurrahman Efendi Mühendisane matbaasını kurmuştur. Daha sonra Üsküdar matbaası(1802) ve sonrasında Takvimhane-i Amire adında bir matbaa daha açıldı. (1831) Bu sırada Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa Bulak matbaasını kurdu. (1822) 1833 yılında ülkede 54 matbaa (15'i litografi) 1948 yılında 509 matbaa ve 1983 yılında 3537 matbaa bulunmaktaydı. Günümüzde Türk matbaacılığı teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişimini sürdürmektedir.